• Anasayfa   -   
 • Online PDF   -   
 • İletişim
 • Korkmaz'lı Olmak

  Korkmaz Şirketler Grubu; kaliteli hizmet anlayışını, yenilikçi düşünceyi ve müşteri odaklı yaklaşımını bir araya getirerek grup sinerjisi yaratmaktadır.
  Kurucumuz Sayın Ali Atilla Korkmaz’in yıllar öncesinde söylemiş olduğu gibi,  devamlı rekabetin günden güne arttığı globalleşen dünyanın çetin koşulları içerisinde Korkmaz Şirketler Grubu halen, gerçek sermayesinin insan kaynağı ve bilgiye yatırım olduğuna inanmaktadır. Çalışanlarının gelişim alanlarına yönelik yatırım yapan Grupta, bireysel gelişimi sağlamak ve kurumsal hedeflere ulaşmak için "Doğru İşe, Doğru İnsan" vizyonuyla hareket eden güçlü insan kaynağı yaratılmaya çalışılmaktadır..

  • Hem yerel hem de uluslararası alanlarda öncü markaların yer aldığı sektörlerinde kariyer planlayan,
  • Rekabet koşulları içerisinde açık, adil, dürüst ve mütevazı olmayı ilke edinerek farklılık yaratmayı amaçlayan,
  • İş ortamının getirdiği dayanışma va paylaşıma bağlı olarak güven veren ve destek sağlayan,
  • Düşüncelerin yüksek sesle paylaşıldığı,
  • Yeni ve yaratıcı fikirlerin takdir edildiği,
  • Uzun vadeli kariyer gelişim imkanı sunan,

  bir kurumda çalışmak isteyenler için Korkmaz Şirketler Grubu doğru adres demektir.
  Korkmaz Şirketler Grubu Şirketlerinin İnsan Kaynakları Ekipleri, Grupta bünyesine katacağı kişileri; çözen, uygulayan, geliştiren ve tüm bunları yaparken "ben" yerine "biz" diyebilen bireylerden seçer.

  KORKMAZ’da İş Fırsatları:  İnsan Kaynakları Uygulamamız


  İşe Alım:

  İnsan Kaynağı ihtiyacımız ağırlıklı olarak  www.kariyer.net,  www.secretcv.com aday veri tabanı adreslerinden yada kurumsal web sayfamız üzerinden yapılmaktadır. Yapılan başvurular veya pozisyonun gerekliliğine göre danışmanlık firmaları aracılığıyla karşılanmaktadır.
  İşe alım değerlendirmelerinde pozisyonun gerekliliğine göre;

  • Sözel ve sayısal yetenek testleri
  • İngilizce sınavları
  • Rol oyunu, vaka çalışması, grup tartışması gibi Değerlendirme Merkezi uygulamaları
  • Kişilik envanterleri
  • Mülakatlar yapılmaktadır.

  İşe alımda aranılan özellikler:

  • Asgari Eğitim Düzeyi: Görev alacağı pozisyona göre değişmektedir. Çoğunlukla üniversite mezunu tercih edilmektedir.
  • Tercih Edilen Okullar: Yurtiçi ve Yurtdışı tüm üniversiteler değerlendirme kapsamına dahil edilmektedir.
  • Asgari Mezuniyet Derecesi: Mezuniyet derecesine bakılmamaktadır.
  • Yabancı Dil: En az bir yabancı dil (İngilizce olması tercih sebebidir)
  • Deneyim: Alınacak göreve göre değişmektedir. Deneyimli eleman alımlarının yanı sıra yeni mezun deneyimsiz eleman alımları da gerçekleşmektedir. Özellikle stajyer olarak değerlendirilen adaylar performansından memnun kalınması ve norm kadro açığı oluşması halinde mezuniyetinin ardından iş teklifi yapılarak kadroya dahil edilebilmektedir.
  • Sosyal Özellikler: Korkmaz Şirketler Grubu şirket kültürüne ve çalışan profiline uyum sağlayabilecek adaylar tercih edilmektedir.
  • Diğer: Geçmiş iş ve eğitim yaşamında yüz kızartıcı herhangi bir kusur işlememiş olmasına önem verilmektedir. Bu bağlamda güvenlik soruşturması gerçekleştirilmektedir.
  • Askerlikle İlgili Uygulamalar: Pozisyonun stratejik önemine bağlı olarak, şirketlerin yönetimleri tarafından alınan kararlar uygulanır. Genellikle; askerliğini tamamlamış ya da pozisyona dayalı olarak askerliğini en az 2 yıl tecil ettirmiş adaylar tercih edilmekle birlikte; askerliğini yapmamış adayların işe alınması halinde ise kısa dönem askerliklerde ücretsiz izin verilmekte, uzun dönem askerlikler de ise kıdem ödemesi yapılarak iş akti feshedilmektedir.

  Korkmaz Şirketler Grubu'nda tüm adaylara adil ve objektif davranılır, zamanında doğru bilgilendirme yapılır ve görüşmeler esnasında paylaştıkları gizli kalır.

   

  Eğitim:
  Yurtiçi Eğitimler
  Çalışanların mesleki ve kişisel gelişimleri için katkı sağlamak ve güçlü alanlarını daha da geliştirmek için; şirketlerimiz tarafından, faaliyet gösterdikleri sektörlere yönelik özel eğitimlerden, kişisel gelişim eğitimlerine kadar çok geniş bir yelpazeyi kapsayacak şekilde iç eğitimler düzenlenir. Bu eğitimler, kurumsal olarak sadece şirket çalışanlarına olabileceği gibi, danışmanlık firmalarının herkesin katılımına açık olarak yaptıkları eğitimlere katılım şeklinde de gerçekleşebilir.


  Performans YÖNETİMİ;


  Korkmaz Şirketler Grubu şirketlerinde uygulanmakta olan performans yönetim sistemlerinin en önemli amacı çalışanlarımızın potansiyellerini en üst noktada geliştirip değerlendirilmelerini sağlamaktır. Bu amaçla performans değerlendirme sonucunda elde edilen veriler Eğitim ve Geliştirme, Kariyer Yönetimi ve Ücret Yönetimi sistemlerinin uygulanmasında kullanılmaktadır.

  Performans yönetiminde, Korkmaz Şirketler Grubu'nun temel stratejilerine uygun olarak sektörler ve şirketler bazında hedefler belirlenir. Bu hedefler doğrultusunda iş performansının ölçülmesi için çalışanlar ve yöneticiler karşılıklı olarak iş hedefleri konusunda anlaşmaya varırlar. Çalışanların belirlenen hedefleri gerçekleştirebilmeleri için, ihtiyaç duyulan yetkinlikler tespit edilerek yöneticiler tarafından bu konular hakkında geribildirim verilir.Her çeyrekte bir performans değerlendirme sistemi takip edilir.Ayrıca senede 2 defa olmak üzere performans değerlendirme sisteminde ki gözlemlere göre ‘’BROADBANDING’’ olarak adlandırılan sistemde her çalışan bireysel olarak değerlendirilerek ücretlendirme sisteminde artış olur.

  Performans değerlendirme süreçlerinde, kişilerin hem Korkmaz Şirketler Grubu değerlerine uyumu hem de iş performansları göz önünde bulundurulmaktadır.

  Korkmaz Şirketler Grubu çalışanlarının, kendi performansları, gelişimleri ve kariyerleri üzerinde sorumluluk sahibi olmaları beklenmektedir. Bu bakış açısıyla, çalışanlarımızın sürekli öğrenme arzusu taşıması, astlarının ve takım arkadaşlarının gelişimine destek olması ve sektörlerin değişim hızına uyum göstermesi en önemli performans göstergelerindendir.